Regulamin

 

 1. Organizatorem przejazdu grupy osób na trasie Olsztyn-Gdańsk Lotnisko lub Gdańsk Lotnisko-Olsztyn jest GREEN TAXI BOŻENNA TRZECIAK z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikorskiego 17/U1, NIP:739-203-27-99, REGON: 281365198, e-mail:
 2. Administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest  GREEN TAXI BOŻENNA TRZECIAK z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikorskiego 17/U1.
 3. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie rezerwacji na stronie www.greenliner.pl oraz opłacenie przejazdu za pośrednictwem płatności internetowej (PayU) lub bezpośrednio u kierowcy gotówką lub kartą kwoty podanej podczas rezerwacji.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z oferty bez uprzedniego zarezerwowania przejazdu. 
 5. Oferta przejazdu może odbyć się tylko z adresu znajdującego się w Olsztynie, a punktem docelowym jest lotnisko w Gdańsku lub trasa powrotna.
 6. Autobus nie zatrzymuje się w żadnym dodatkowym miejscu na trasie przejazdu.
 7. Warunkiem anulowania rezerwacji i zwrotu płatności za przejazd jest poinformowanie telefoniczne lub mailowe (formularz kontaktowy na stronie www.greenliner.pl) przewoźnika o takiej sytuacji na 24 godziny przed rozpoczęciem przejazdu. W innym przypadku uznaje się, że usługa została wykonana.
 8. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na . Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
 9. Podróżny zobowiązany jest oczekiwać na pojazd w miejscu i czasie jaki został wybrany podczas rezerwacji.
 10. Podany czas przejazdu jest orientacyjny oraz może ulec skróceniu w zależności od warunków panujących na drodze. Nie trwa jednak dłużej niż podany w ofercie przejazdu.
 11. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:
  a) zachodzą warunki które uniemożliwiają przewóz, a przewoźnik nie mógł ich uniknąć, ani zapobiec ich skutkom
  b) klient nie zastosował się do przepisów przewozowych lub zagraża bezpieczeństwu w podróży
  c) innych warunków niezależnych od przewoźnika.
 12. W pojazdach przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
 13. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 14. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy skradzione bądź zagubione w pojeździe.
 15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 16. Przewoźnik nie prowadzi linii regularnej. Świadczona usługa jest przejazdem okolicznościowym, a podane godziny odjazdów są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
 17. Przewoźnik zapewnia, iż osoby które dokonały prawidłowej rezerwacji zostaną dowiezione na czas i miejsce, które zostały zaznaczone w rezerwacji.